Na údržbu Staronovou a Jeruzalémskou synagogu

můžete přispět na účet

č. 1936531399 / 0800

Česká spořitelna a.s.,

Budějovická 1912/64, Praha 4

IBAN:

CZ49 0800 0000 0019 3653 1399

BIC: GIBACZPX

Variabilní symbol 77777