אודות המקוה

 

מקווה היסטורי

- המקווה ההיסטורי היחיד בפראג שהשתמר ופתוח למבקרים

- מקורו בתחילת המאה ה16

- התגלה בעת חפירה ארכיאולוגית תוך כדי עבודות בידוד של קירות בית הכנסת פינקס בשנות ה70 במאה ה20

- לאחר חיזוק הקיר בהוספת חלקים חסרים של קמרונות וריצוף נבנה  גרם מדרגות לולייני חדש שהודות לו המקווה נהיה נגיש למבקרים

 - מהווה מקווה ריטואלי מסורתי בצורת מלבן במידות 118 על 233 ס”מ עם זרימת מי מעין ועומק בערך 130 ס”מ

- הכניסה המקורית מתוך חצר בית הכנסת ללובי הובילה מערבה ב- 12המדרגות שהשתמרו

- מתחם המקווה כנראה מילא גם תפקיד חברתי: חדרים סמוכים (למקווה) שושמו כמקלט לחברי הקהילה העניים, אפילו כבית חולים. תפקיד דומה יכל למלא גם חדר מקומרן גדול בצד המזרחי

- בגטו היהודי בפראג היו מספר מקוואות ריטואליים צבוריים. אנו יודעים בערך על מיקום של שניים נוספים – בקרבת הרחוב היהודי (שירוקה) והרחוב גולדרז’יכובה. הידיעות עליהם באות מתקופות מוקדמות יותר