מפת בית הכנסת

    בסביבות שנת 1270 – בית הכנסת בעל שתי האוניות בסגנון גוטי מוקדם   בסביבות שנת 1300 – אולם הכניסה הדרומי ותוספת עזרת הנשים במערב   המאה ה – 14 עד תחילת המאה ה- 15 – אולם הכניסה לעזרת הנשים   שנים 1731-32 עזרת הנשים הצפונית     את קירות בית הכנסת מקשטות כתובות בעברית וכן ר”ת של פסוקים מהתנ”ך:

1 אולם הכניסה הדרומי מימין לכניסה : “את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם ” קהלת יב’ 13
2 על הקיר המזרחי מימין לארון הקודש : ” שויתי ה’ לנגדי תמיד” תהילים טז’ 8
3 על הקיר המזרחי משמאל לארון, פסוק מהתלמוד של הרב אליעזר הקודש “דע בפני מי אתה עומד” ברכות כח’ 2
4 הקיר הצפוני “ביום ההוא יהיה ה’ אחד –ושמו אחד ” זכריה יד’ 9. הציטוט בגימטריה הוא גם תאריך שיפוץ ביה”כ בשנת 1618
5 הקיר המערבי ” גדול האומר אמן מן המברך” הרב יהושע, ברכות נג’ 1
6 קיצור נוסף של פסוקים על הקיר המערבי ” סור מרע , ועשה טוב” תהילים לד’ 15
7 ” אך טוב , לישראל ה’ ” תהילים עג’ 1
8 על הקיר הדרומי מעל הכניסה : ” כי בחר ה’ בציון ” תהילים קלב’ 13 , הציטוט גם הוא בגימטריה תאריך שיפוץ ביה”כ בשנת 1618