Staronová synagoga

otevírací doba

neděle až čtvrtek
léto 9:00–18:00
zima – 9:00–17:00
pátek – synagoga se uzavírá hodinu před začátkem šabatu

soboty a židovské svátky
zavřeno

koupit vstupenku
on-line
kontakt

Červená ul.
Praha 1

ukázat na mapě
ceník vstupného

dospělí

200 Kč

děti do 6 let

zdarma

děti 6–15 let
studenti

140 Kč

rodina (2 dospělí
až 4 dětí)

dospělí 200 Kč
každé dítě 100 Kč


Vstupenka do Staronové synagogy umožňuje získat zlevněný vstup do Jeruzalémské synagogy (pouze v sezoně).

Společná zlevněna vstupenka (pouze v sezoně) do staronové a Jeruzalémské synagogy:

dospělí

260 Kč

děti 6–15 let
studenti

180 Kč

 

download entrance fees
o synagoze

Staronová synagoga je nejstarší památkou pražského Židovského Města a jednou z nejstarších dochovaných synagog v Evropě. Již po více než 700 let slouží jako hlavní synagoga pražské židovské obce. Byla zbudována v poslední třetině 13. století kameníky královské huti, pracujícími na stavbě nedalekého kláštera sv. Anežky, a je svědectvím významného postavení tehdejší Židovské obce v Praze. Původně se nazývala Nová nebo Velká, teprve se vznikem dalších synagog koncem 16. století se pro ni začalo užívat názvu Staronová Altneuschul).Jinak vysvětluje její název jedna z pražských židovských pověstí: základní kameny pro stavbu synagogy prý přinesli andělé ze zbořeného jeruzalémského Chrámu pod podmínkou – hebrejsky al-tenaj – že budou navráceny zpět, až dojde k jeho obnovení. Staronová synagoga požívala v pražském Židovském Městě ale i cizích židovských obcích mimořádné úcty a byla za staletí opředena řadou pověstí a legend. Jak vypráví pověst, synagogu chránili za požárů svými křídly andělé proměnění v holubice, a tak zůstala uchována bez vážnějšího poškození až do dnešních dnů. Podle jiné pověsti jsou na její půdě uloženy pozůstatky Golema,umělé bytosti, kterou na ochranu pražské obce vytvořil a oživil velký rabi Löw.