Staronová synagoga

otevírací doba

Otevřeno denně mimo sobot a židovských svátků

9:00-17:00
 

koupit vstupenku
on-line
kontakt

Červená ul.
Praha 1

ukázat na mapě
ceník vstupného

Od 1. 1. 2024 již nelze zakoupit samostatné vstupné do Staronové synagogy. Synagoga je od 1. 1. 2024 součástí okruhu Židovského Města.

dospělí

500 Kč

děti do 6 let

zdarma

děti 6–15 let
studenti

370 Kč

rodina (1 dospělý
až 4 dětí)

dospělý 500 Kč
každé dítě 180 Kč

Kompletní ceník a přehled zavíracích dnů naleznete na stránce Židovského muzea v Praze

   
 

 

 

o synagoze

Staronová synagoga je nejstarší památkou pražského Židovského Města a jednou z nejstarších dochovaných synagog v Evropě. Již po více než 700 let slouží jako hlavní synagoga pražské židovské obce. Byla zbudována v poslední třetině 13. století kameníky královské huti, pracujícími na stavbě nedalekého kláštera sv. Anežky, a je svědectvím významného postavení tehdejší Židovské obce v Praze. Původně se nazývala Nová nebo Velká, teprve se vznikem dalších synagog koncem 16. století se pro ni začalo užívat názvu Staronová Altneuschul).Jinak vysvětluje její název jedna z pražských židovských pověstí: základní kameny pro stavbu synagogy prý přinesli andělé ze zbořeného jeruzalémského Chrámu pod podmínkou – hebrejsky al-tenaj – že budou navráceny zpět, až dojde k jeho obnovení. Staronová synagoga požívala v pražském Židovském Městě ale i cizích židovských obcích mimořádné úcty a byla za staletí opředena řadou pověstí a legend. Jak vypráví pověst, synagogu chránili za požárů svými křídly andělé proměnění v holubice, a tak zůstala uchována bez vážnějšího poškození až do dnešních dnů. Podle jiné pověsti jsou na její půdě uloženy pozůstatky Golema,umělé bytosti, kterou na ochranu pražské obce vytvořil a oživil velký rabi Löw.

kalendář akcí

kalendář akcí
zobrazit všechny události