Staronová synagoga

otevírací doba

Otevřeno denně mimo sobot a židovských svátků

9:00-18:00

zavřeno 17.9., 25.9., 1.10. a 8.10.

koupit vstupenku
on-line
kontakt

Červená ul.
Praha 1

ukázat na mapě
ceník vstupného

dospělí

220 Kč (198 eVstupenka)

děti do 6 let

zdarma

děti 6–15 let
studenti

150 Kč (135 eVstupenka)

rodina (1 dospělý
až 4 dětí)

dospělý 220 Kč
každé dítě 110 Kč

 

   
 

 

 

o synagoze

Staronová synagoga je nejstarší památkou pražského Židovského Města a jednou z nejstarších dochovaných synagog v Evropě. Již po více než 700 let slouží jako hlavní synagoga pražské židovské obce. Byla zbudována v poslední třetině 13. století kameníky královské huti, pracujícími na stavbě nedalekého kláštera sv. Anežky, a je svědectvím významného postavení tehdejší Židovské obce v Praze. Původně se nazývala Nová nebo Velká, teprve se vznikem dalších synagog koncem 16. století se pro ni začalo užívat názvu Staronová Altneuschul).Jinak vysvětluje její název jedna z pražských židovských pověstí: základní kameny pro stavbu synagogy prý přinesli andělé ze zbořeného jeruzalémského Chrámu pod podmínkou – hebrejsky al-tenaj – že budou navráceny zpět, až dojde k jeho obnovení. Staronová synagoga požívala v pražském Židovském Městě ale i cizích židovských obcích mimořádné úcty a byla za staletí opředena řadou pověstí a legend. Jak vypráví pověst, synagogu chránili za požárů svými křídly andělé proměnění v holubice, a tak zůstala uchována bez vážnějšího poškození až do dnešních dnů. Podle jiné pověsti jsou na její půdě uloženy pozůstatky Golema,umělé bytosti, kterou na ochranu pražské obce vytvořil a oživil velký rabi Löw.

kalendář akcí

kalendář akcí
zobrazit všechny události